10_year_ANNI

Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản

Đầu tư kinh doanh Bất động sản là hoạt động kinh doanh chủ đạo của TIG. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, hiện TIG đang quản lý, sở hữu và hợp tác …

Hàng gia dụng, điện lạnh, thiết bị điện

TIG sở hữu thương quyền và thương hiệu Hyundai Electronics tại Việt Nam, độc quyền phân phối các sản phẩm điện tử gia dụng, điện lạnh và thiết bị điện Hyundai – HDE trên toàn lãnh thổ Vi …

Các lĩnh vực khác

TIG đầu tư tài chính, góp vốn, M&A sở hữu các công ty tiềm năng trong một số lĩnh vực thiết yếu và liên kết hỗ trợ các hoạt động kinh doanh chính; Thực hiện tái cấu trúc, hỗ trợ quản tr …