10_year_ANNI

Quan hệ cổ đông

TIG: Thông báo thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 240/2017/NQ – HĐQT ngày 22/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Côn …

Thông báo thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau: Trườ …

Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

TIG-Bien ban DHCD thuong nien 2017 TIG-Nghi quyet DHCD 2017 1.Bao-cao-cua-HDQT 2.Bao-cao-ket-qua-HDSXKD-nam-2016-chi-tieu-KHSXKD-nam-2017 3.Bao cao cua Ban kiem soat 4. Totrinh PP lợi nhuận 5.To trinh phuong an phat hanh cổ phiếu riêng lẻ …

Trang 20 của 50« Trước...10...1819202122...304050...Sau »