10_year_ANNI

Thông tin cổ đông

TIG: Thông báo thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 240/2017/NQ – HĐQT ngày 22/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Côn …

Thông báo thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau: Trườ …

Trang 8 của 10« Trước...678910