10_year_ANNI

Mô hình tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN:

Mo-hinh-Thanh-vien-final

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Bo may