10_year_ANNI

Đối tác – Khách hàng

TIG đã và đang ký kết hợp tác và quan hệ với nhiều đối tác, khách hàng có uy tín trên mọi lĩnh vực hoạt động với quan điểm chia sẻ cơ hội, hợp tác bền vững và cùng hướng tới thành công.
Các đối tác, khách hàng đã và đang có các quan hệ hợp tác với TIG gồm:

doi-tac-khach-hang-new_2