10_year_ANNI

Đội ngũ nhân sự

Hội đồng quản trị

01ALong
Ông NGUYỄN PHÚC LONG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Phúc Long – Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, Học viện Tài chính Kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Preston University (Hoa Kỳ). Ông có thâm niên hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, bất động sản và truyền thông. Ông sáng lập, gây dựng và phát triển Thang Long Invest Group cũng như một số tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác như Công ty Chứng khoán VICS, Thời báo Chứng khoán Việt Nam;….

Ông hiện đang đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo tại các tổ chức như:
Phó Chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Phó chủ tịch HĐBT Thời báo Chứng khoán Việt Nam; Chủ tịch HĐQT một số các doanh nghiệp….

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

11.855.982 cổ phần chiếm 14,34 % tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ.

- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Điện tử và Hàng gia dụng Hyundai Việt Nam.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam


 

 02Chau
Ông Lê Văn Châu
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Thành viên Hội đồng quản trị độc lâp)

Ông Lê Văn Châu – Tiến sỹ khoa học. Ông nguyên là Giám đốc điều hành tại Ngân hàng Thế giới ở Hoa Kỳ, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nguyên Chủ tịch UBCK Nhà nước, nguyên cố vấn về kinh tế đối ngoại và thị trường tài chính của Thủ tướng Chính phủ.

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB). Ông là một trong những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có uy tín trong lĩnh vực kinh tế – tài chính – ngân hàng – chứng khoán.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần.

Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác:

Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam.


 

 03AThang
Ông TRẦN XUÂN ĐẠI THẮNG
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Xuân Đại Thắng có thâm niên gần 20 năm hoạt động với các vị trí Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Thành viên Hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp.

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

224.306 cổ phần chiếm 0,27% tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Thông tin Thăng Long.

- Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thời báo chứng khoán Việt Nam


 

 04AViet
Ông NGUYỄN VIẾT VIỆT
Thành viên Hội đồng quản trị
(Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

Ông Nguyễn Viết Việt có thâm niên hơn 10 năm trong hoạt động báo chí với các vị trí thư ký tòa soạn.

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Phó Tổng Biên tập báo Thời báo Chứng khoán Việt Nam và là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần.

Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác:

Không có.


 

 05CHuong
Bà HỒ THANH HƯƠNG
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Hồ Thanh Hương – cử nhân Luật. Bà Hương có hơn 15 năm kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp ở các vị trí Giám đốc Hành chính Nhân sự, Giám đốc điều hành và Thành viên HĐQT các doanh nghiệp như Công ty CP VHTT
Thăng Long, CTCP Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng….

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

1.875.883 cổ phần chiếm 2,27 % tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác:

Không có

 Ban kiểm soát

 13AVan

Ông TRẦN HẢI VĂN
Trưởng ban Ban kiểm soát

Cử nhân kế toán, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Ông Văn hiện là Kế toán trưởng Công ty CP Mai Linh Hà Nội. Ông có kinh nghiệm hơn 11 năm tại các vị trí Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát nhiều Công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 14.953 cổ phần chiếm 0,02 % tổng vốn điều lệ.

Được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban kiểm soát 3 nhiệm kỳ liên tiếp: nhiệm kỳ 2006-2011 tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 03/03/2010; nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 29/04/2011; nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ ngày 26/4/2017. Đồng thời giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 03/03/2010 đến nay.

 14CNhung

Bà PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
Thành viên Ban kiểm soát      

Bà Phạm Thị Hồng Nhung là cử nhân kinh tế, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm các vị trí thành viên Ban kiểm soát; chuyên viên quản trị rủi ro; chuyên viên tư vấn đầu tư; giám đốc chi nhánh Hà Nội tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần chiếm 0% tổng vốn điều lệ.

Được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017

 15CHa

Bà HỒ THỊ THU HÀ
Thành viên Ban kiểm soát

Cử nhân khoa học.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 149 cổ phần chiếm 0,00 % tổng vốn điều lệ.

Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2013. Tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 ngày 26/04/2016.

 

 Ban kiểm soát (BKS) của Tập đoàn do ĐHĐCĐ bầu. Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty bao gồm ba thành viên, trong đó cả 3 thành viên đều là thành viên độc lập, mỗi thành viên được bầu với nhiệm kỳ là 05 năm.
Trách nhiệm chính của BKS là kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Tập đoàn.

 

Ban điều hành

07ALong
Ông NGUYỄN PHÚC LONG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Phúc Long – Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, Học viện Tài chính Kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Preston University (Hoa Kỳ). Ông có thâm niên hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, bất động sản và truyền thông. Ông sáng lập, gây dựng và phát triển Thang Long Invest Group cũng như một số tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác như Công ty Chứng khoán VICS, Thời báo Chứng khoán Việt Nam;….

Ông hiện đang đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo tại các tổ chức như:
Phó Chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Phó chủ tịch HĐBT Thời báo Chứng khoán Việt Nam; Chủ tịch HĐQT một số các doanh nghiệp….

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

11.855.982 cổ phần chiếm 14,34 % tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ.

- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Điện tử và Hàng gia dụng Hyundai Việt Nam.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam


 

 08CQuan
Ông NGUYỄN MINH QUÂN
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Minh Quân là Kiến trúc sư, tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và QLDA. Ông từng làm tại Viện thiết kế (Bộ thương mại), TCT XD Hà Nội, CTCP Bất động sản Sông Đà, CTCP Kiến trúc đô thị Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần chiếm 0% tổng vốn điều lệ


 

09AThang
Ông TRẦN XUÂN ĐẠI THẮNG
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Xuân Đại Thắng có thâm niên gần 20 năm hoạt động với các vị trí Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Thành viên Hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp.

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

224.306 cổ phần chiếm 0,27% tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Thông tin Thăng Long.

- Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thời báo chứng khoán Việt Nam


 

 10CPhong
Bà PHẠM CÔNG PHONG
Giám đốc Hành chính nhân sự

Bà Phạm Công Phong là cử nhân Kinh tế và Cử nhân ngoại ngữ. Bà Phong có kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư dự án, hành chính, nhân sự. Đã từng giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội số 68 (Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội), Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng (Công ty Khảo sát và Xây dựng – Bộ Xây dựng)


 

12CTram
Bà VŨ HUYỀN TRÂM
Giám đốc Tài chính

Bà Vũ Huyền Trâm là Thạc sỹ Kinh tế trường Học viện Tài chính. Bà Trâm có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Bà từng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam. Hiện bà đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần chiếm 0% tổng vốn điều lệ.