10_year_ANNI

Đội ngũ nhân sự

Hội đồng quản trị

01ALong
Ông NGUYỄN PHÚC LONG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Phúc Long - Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, Học viện Tài chính Kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Preston University (Hoa Kỳ). Ông có thâm niên hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, bất động sản và truyền thông. Ông sáng lập, gây dựng và phát triển ThangLong Invest Group cũng như một số tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác như Công ty Chứng khoán VICS, Tạp chí Kinh tế điện tử Chứng khoán Việt Nam, HDE Holdings, Hyundai VN CO.LTD,…

Ông hiện đang đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo tại các tổ chức như:
Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Phó Chủ tịch thường trực Câu lạc bộ xúc tiến thương mại Doanh nhân trẻ Việt Nam; Phó chủ tịch HĐBT Thời báo Chứng khoán Việt Nam; Chủ tịch HĐQT một số các doanh nghiệp….

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

15.241.580 cổ phần chiếm 16,76 % tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Điện tử và Hàng gia dụng Hyundai Việt Nam,


 

 HDQT- Chau
Ông Lê Văn Châu
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Thành viên Hội đồng quản trị độc lâp)

Ông Lê Văn Châu - Tiến sỹ khoa học. Ông nguyên là Giám đốc điều hành tại Ngân hàng Thế giới ở Hoa Kỳ, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nguyên Chủ tịch UBCK Nhà nước, nguyên cố vấn về kinh tế đối ngoại và thị trường tài chính của Thủ tướng Chính phủ.

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB). Ông là một trong những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có uy tín trong lĩnh vực kinh tế – tài chính – ngân hàng – chứng khoán.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần chiếm 0.0 % tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam,


 

 HDQT- Hai
Ông HỒ NGỌC HẢI
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hồ Ngọc Hải có thâm niên hơn 15 năm hoạt động với các vị trí Giám đốc dự án, phụ trách lĩnh vực thi công xây dựng. Ông Hải là thành viên hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp,

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần chiếm 0.0 % tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Không,


 

 HDQT- Viet
Ông NGUYỄN VIẾT VIỆT
Thành viên Hội đồng quản trị
(Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

Ông Nguyễn Viết Việt có thâm niên hơn 10 năm trong hoạt động báo chí với các vị trí thư ký tòa soạn.

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Phó Tổng Biên tập báo Thời báo Chứng khoán Việt Nam và là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần chiếm 0.0 % tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Không,


 

 HDQT-Thanh
Bà ĐÀO THỊ THANH
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Đào Thị Thanh – tốt nghiệp thạc sĩ Học viện tài chính chuyên ngành tài chính. Bà Thanh là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán và đã từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như Phó trưởng phòng kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 208, Phó Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền,…

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần chiếm 0.0 % tổng vốn điều lệ.

Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Không,

 Ban kiểm soát

BKS-TuyetBà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Trưởng ban Ban kiểm soát

Cử nhân kinh tế. Bà có thâm niên hơn 10 năm hoạt động tại vị trí kế toán, kiểm soát tại nhiều công ty khác nhau. Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần chiếm 0,00 % tổng vốn điều lệ. Được ĐHĐCĐ bầu làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021.

BKS-ThangÔng TRẦN XUÂN ĐẠI THẮNG

Thành viên Ban kiểm soát

Ông có thâm niên gần 20 năm hoạt động với các vị trí Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Thành viên Hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:246.737 cổ phần chiếm 0,27% tổng vốn điều lệ.

Được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020.

BKS-HaBà HỒ THỊ THU HÀThành viên Ban kiểm soát

Cử nhân khoa học

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 149 cổ phần chiếm 0,00 % tổng vốn điều lệ.

Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên n g à y 25/04/2013. Tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 ngày 26/04/2016.

Ban kiểm soát (BKS) của Tập đoàn do ĐHĐCĐ bầu. Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty bao gồm ba thành viên, trong đó cả 3 thành viên đều là thành viên độc lập, mỗi thành viên được bầu với nhiệm kỳ là 05 năm. Trách nhiệm chính của BKS là kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Tập đoàn.

 

 Ban kiểm soát (BKS) của Tập đoàn do ĐHĐCĐ bầu. Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty bao gồm ba thành viên, trong đó cả 3 thành viên đều là thành viên độc lập, mỗi thành viên được bầu với nhiệm kỳ là 05 năm.
Trách nhiệm chính của BKS là kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Tập đoàn.

 

Ban điều hành

HDQT- Hai
Ông HỒ NGỌC HẢI
Quyền Tổng Giám Đốc

Nội dung chi tiết xem tại – Mục Hội đồng quản trị


 

 BDH-Quan
Ông NGUYỄN MINH QUÂN
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Minh Quân là Kiến trúc sư, tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và QLDA. Ông từng làm tại Viện thiết kế (Bộ thương mại), TCT XD Hà Nội, CTCP Bất động sản Sông Đà, CTCP Kiến trúc đô thị Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0 cổ phần chiếm 0.0 % vốn điều lệ


 

HDQT-Thanh
Bà ĐÀO THỊ THANH
Phó tổng giám đốc
Giám đốc Tài chính

Nội dung chi tiết xem tại – Mục Hội đồng quản trị


 

 BDH-Phong
Bà PHẠM CÔNG PHONG
Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Công Phong là cử nhân Kinh tế và Cử nhân ngoại ngữ. Bà Phong có kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư dự án, hành chính, nhân sự. Đã từng giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội số 68 (Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội), Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng (Công ty Khảo sát và Xây dựng – Bộ Xây dựng)

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 820 cổ phần chiếm 0.0009 % vốn điều lệ


 

BDH-Nhung
Bà Phạm Thị Hồng Nhung
Phụ trách Khối kế toán

Bà Phạm Thị Hồng Nhung là cử nhân kinh tế, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm các vị trí thành viên Ban kiểm soát; chuyên viên quản trị rủi ro; chuyên viên tư vấn đầu tư; giám đốc chi nhánh Hà Nội tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0 cổ phần chiếm 0.0 % vốn điều lệ