10_year_ANNI

Mô hình tổ chức

Sơ đồ tổ chức tập đoàn

Mo-hinh-Thanh-vien-final-330x4422

 

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Bo may