10_year_ANNI

Thông điệp của HĐQT

overview-information

ThangLong Invest Group (TIG) là một công ty đại chúng niêm yết kinh doanh đa ngành với trên 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực chính là Bất động sản, Tài chính và Thương mại dịch vụ. Khởi nghiệp từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, bằng tinh thần tự cường và hoàn toàn từ nội lực doanh nghiệp, TIG đã đạt tới quy mô tài sản hàng nghìn tỷ đồng vốn chủ sở hữu và một nền tảng kinh doanh tiềm năng, bền vững.

Với nền tảng kinh doanh đã tạo dựng được, những dự án tiềm năng và những sản phẩm dịch vụ uy tín, chất lượng đang có, TIG mong muốn đồng hành và hợp tác với các đối tác có cùng quan điểm kinh doanh lâu dài, cùng nhau kiến tạo những giá trị và chia sẻ lợi ích. TIG cam kết và nỗ lực mang tới những giá trị tiện ích tốt nhất cho mỗi khách hàng, giữ gìn sự tín nhiệm của khách hàng đối với từng sản phẩm dịch vụ.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, TIG đã tạo dựng và luôn đề cao giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là tính tự cường, kinh doanh bền vững và sáng tạo những giá trị cho cuộc sống. Bằng tất cả, TIG tiếp tục nỗ lực kinh doanh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo những lý tưởng đó, hướng tới tạo dựng nên một tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững; tạo nên những giá trị gia tăng hữu ích cho cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội và cộng đồng.

 

 

THANGLONG INVEST GROUP

Nguyễn Phúc Long
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc