10_year_ANNI

Thông điệp của HĐQT

overview-information

Thang Long Invest Group (TIG) là một công ty đại chúng niêm yết, kinh doanh đa ngành trong các lĩnh vực Bất động sản, Du lịch nghỉ dưỡng, Hàng gia dụng, điện tử, điện lạnh, Đầu tư tài chính, chứng khoán và Truyền Thông. Khởi nghiệp từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, bằng tinh thần tự cường và hoàn toàn từ nội lực doanh nghiệp, qua gần 20 năm xây dựng và phát triểnTIG đã đạt tới quy mô tài sản hàng nghìn tỷ đồng vốn chủ sở hữu và một nền tảng kinh doanh tiềm năng, bền vững.

Giá trị cốt lõi doanh nghiệp của TIG là tính tự cường, kinh doanh bền vững và sáng tạo những giá trị cho cuộc sống. Và TIG luôn tiếp tục nỗ lực kinh doanh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo những lý tưởng đó, hướng tới tạo dựng nên một tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững; tạo nên những giá trị gia tăng hữu ích cho cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội và cộng đồng.

 

THANGLONG INVEST GROUP

Nguyễn Phúc Long
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc