10_year_ANNI

TIG: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018

Xem file đính kèm: BCTC hop nhat Q2