10_year_ANNI

Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ gửi công văn đến các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý báo chí về việc Phản đối Báo Điện tử Nông nghiệp Việt Nam đăng thông tin không đúng sự thật về Dự án Vườn Vua Resort & Villas.

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, báo NNVN có đăng bài báo :  Ai là “vua” ở dự án nghìn tỷ Vườn Vua Phú Thọ. Sau khi bài báo đăng Lãnh đạo Tập đoàn đã kiểm tra đối chiếu kết quả các hoạt động SX- KD và quá trình Lập Dự án đầu tư xây dựng Vườn Vua , làm việc với UBND huyện Thanh Thuỷ … đồng thời có văn bản phản đối việc đăng thông tin sai sự thật của báo NNVN . Lãnh đạo tập đoàn cũng gửi văn bản này đến các cơ quan quản lý báo chí của Bộ TTTT , cơ quan chỉ đạo báo chí của Ban TG TƯ và cấp ủy , chính quyền tỉnh Phú Thọ , huyện Thanh Thuỷ . Để rộng đường công luận và công khai minh bạch với khách hàng , cổ đông các thông tin nêu trên, lãnh đạo tập đoàn đăng toàn văn Văn bản đã gửi. Chi tiết xem tại đây: CV gửi các Cơ quan Chức năng, Cơ quan Quản lý Báo chí

Đồng thời các cơ quan báo chí cũng đã làm việc với Công ty về các nội dung liên quan nêu trên. Công ty đã cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu pháp lý của dự án chứng minh dự án Vườn Vua thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công ty xin được trích dẫn các bài báo.

https://phapluatxahoi.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-184156.html

https://anninhthudo.vn/kinh-doanh/chu-dau-tu-noi-gi-ve-nhung-thong-tin-xung-quanh-du-an-vuon-vua/847001.antd

http://vietq.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-d171066.html

http://dnth.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.html

https://hhth.vn/phu-tho-du-an-vuon-vua-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat!

https://tieudungplus.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-20200317083315460.html

https://tbck.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-62102.html