10_year_ANNI

TIG: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019

Xem file đính kèm: TIG. BCTC hợp nhất Quý 1.2019