10_year_ANNI

TIG: Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2018

Xem file đính kèm: TIG.BCTC rieng Q1.2018