10_year_ANNI

TIG: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm: TIG. BCTC hợp nhất quý 3.2019. 28.10