10_year_ANNI

TIG: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

Chi tiết xem file đính kèm: TIG. TB chot danh sach co dong tra co tuc 2017