10_year_ANNI

TIG: VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ bảy số 235/2010/GCNCP-VSD-7 ngày 21/11/2018 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:

 Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
 Trụ sở chính: Tầng 8 tháp B, tòa nhà Sông Đà , đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 Điện thoại: 024.62588555            Fax:  024.62566966
 Vốn điều lệ: 826,502,770,000 đồng
 Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 21/11/2018
 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
 Mã chứng khoán: TIG
 Mã ISIN: VN000000TIG4
 Sàn giao dịch: HNX
 Mệnh giá: 10,000 đồng
 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 Số lượng chứng khoán bổ sung: 5,407,027 cổ phiếu
 Giá trị chứng khoán bổ sung: 54,070,270,000 đồng
 Tổng số lượng chứng khoán: 82,650,277 cổ phiếu
 Tổng giá trị chứng khoán: 826,502,770,000 đồng
 Hình thức đăng ký: Ghi sổ